ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

 

ÇALIŞMA DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK, VE YÖNETMELİKLER

 

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

 

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI CUMHURIYET MECLISI TARAFINDAN ONAYLANAN ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(İLO) SÖZLEŞMELERI (KONVANSIYONLAR)