Bakan Saner'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Mesajı

Bakan Saner'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H.Ersan Saner "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Saner, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü", kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşıyan; soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalığın yaratıldığı önemli bir gündür. Birleşmiş Milletler, Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddeti, “Kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” olarak tanımlamaktadır. Açıkça bir insan hakkı ihlali olan şiddet, kadınları en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum eden, sağlıklarını olumsuz etkileyen sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını olumsuz etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur. Ülkemizde şiddete maruz kalan kadınların koruma altına alınması, onlara psikolojik ve hukuki destek verilmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi henüz fiilen hizmet vermediği için; Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sağlanmaktadır.

Kadına Yönelik Şiddetle etkin mücadelede konusunda, Sosyal Hizmetler Dairemiz, ilgili sivil toplum örgütleri ile yıllar içinde bir çok çalışma yürütmüştür. Ancak süreç içerisinde yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve elde edilen verilerin sorunla etkili mücadelede yeterli olmaması şiddeti ele alan politikaların, stratejilerin ve programların geliştirilmesini güçleştirmiştir. Bu amaçla Kadına Yönelik şiddetle mücadelede daha etkili bir yol izlemek ve bunu bir devlet politikası haline getirerek bir eylem planına dönüştürmek için Bakanlığımız tarafından 16-17 Mart 2017 tarihinde ülkemizde ilk kez, " I. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştaya ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerden temsilciler katılmış, kadına yönelik şiddet beş başlık altında çalıştayda ele alınarak; sorunlar tartışılmış ve ortaya çıkan sonuç raporu ışığında, DAÜ KAEM tarafından "Ulusal Eylem Planı " hazırlanmıştır. “ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” 2017-2021 olmak üzere 5 yıllık bir sürede ve kısa/orta ve uzun vadeler şeklinde uygulama sürecini kapsamaktadır. Plan: "Yasal Düzenlemeler"," Farkındalık eğitimi ile toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması", "Koruyucu ve önleyici hizmetler ", " Kurumlar arası işbirliği" ile "Rehabilitasyon süreci" olmak üzere 5 ana hedeften ve onların altındaki 25 faaliyetten oluşmaktadır. Ulusal Eylem Planı sonuçlarına göre, çalışmalar başlatılmış olup ilk adım öncelikle şiddete uğrayan ve/veya uğrama riski bulunan kişilere yönelik koruyucu önleyici hizmetlerle atılmıştır.

Bu bağlamda, Bakanlığımız, KKTC Meclisi’nin de onayladığı uluslararası bir sözleşme olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ( İstanbul Sözleşmesi) nin 27. Maddesi kapsamında belirtilen önlemler kapsamında Panik Butonu Uygulaması’nı hayata geçirmiştir. Her türlü risk altında olan şiddete ve tacize uğrama ihtimali olan kişiler, cep telefonlarından indireceği uygulama ile, Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı’ndan destek alabilebileceklerdir. Bunun yanı sıra , Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nde yer alan koruyucu ve önleyici tedbirlerden biri de, şiddet gören kadınlara TOCED yürürlüğe girene kadar Bakanlığımız koordinatörlüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile, adli yardım ve kira desteği sağlanması yönündedir. Adli yardımla ilgili Bakanlığımız altında bir bütçe ayrılmış olup bununla ilgili tüzük çalışmalarının Aile Yasası kapsamında düzenlenmesi amacıyla, ilgili kurumlarla gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca şiddet görüp kalacak yeri olmayan kadınlara gerekli tedbirler alındıktan sonra yaşamını sürdüreceği konut için Vakıflar İdaresi ile işbirliği içinde kira desteği sağlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Vakıflar İdaresi ile işbirliğine varılmış olup, uygulama ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ulusal Eylem Planı sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan biri de şiddet gören kadınlara ilk anda müdahale edecek ve tüm sürecin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak Şiddet Önleme ve Danışma Merkezi’ ( ŞÖDAM) nin kurulmasıdır. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış , bütçede kaynak ayrılmıştır. Ulusal Eylem Planında çıkan sonuçlar ışığında, Bakanlığımız üzerine düşen sorumluluklarını ve yükümlüklerini yerine getirmeye devam edecektir. Ulusal Eylem Planı sonuçlarından da görülebileceği gibi, Kadına Yönelik Şiddet ve ev içi şiddetle etkin mücadele, toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların baştan sona önleme/koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla süreçte yer alması, kadına yönelik şiddetle mücadele son derece önemlidir.

Bu düşüncelerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirterek; kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum temennisiyle; şiddetten arınmış bir dünya dilerim. "

H.Ersan SANER
Bakan
Print
829 Rate this article:
No rating

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

«Ocak 2019»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
311234
66672

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyesi olarak,görev yapan Ahmet Ogan ve Orhan Çağansel’e Teşekkür Plaketi.

Çeler, emekli olarak Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi üyeliğinden ayrılan Ogan ve Çağansel’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlıklı ve mutlu günler diledi.
Devamı
56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910